تماس با ما
 
آدرس: اردبیل، خیابان 30 تیر، عمارت شهرداری اردبیل
کدپستی:5613643344
تلفن: 7-33234264(045)
دورنگار:33230285(045)
 
  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
منبع معاونت مالی و اقتصادی شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۲۳۷